वेदित कुमार धीरज

वेदित कुमार धीरज

वेदित कुमार धीरज

इलाहाबाद
मूल नाम : धीरज पांडेय
शिक्षा : परास्नातक, शोधार्थी (डी. फ़िल), वनस्पति विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,, उ.प्र. भारत-२११००२