उपेन्द्र 'परवाज़'

उपेन्द्र

उपेन्द्र 'परवाज़'

संप्रति : शोधरत छात्र भौतिकी विभाग 
इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ़ टेक्नॉलोजी, गुहाटी